FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  4 Ústní hygiena  /  4.01. Ena Oral Care  /  4.01.01 Kiss Me Spray

Kiss Me Spray

Kiss Me - Spray

Antibakteriální spray pro svěží dech - kdekoliv se nacházíte...

Výrobce:  Micerium