FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  3 Laboratoře  /  3.03. Modelace  /  3.03.01. Modelovací pryskyřice

Modelovací pryskyřice

Enamel Plus TEMP RED - PATTERN RESIN

Modelovací pryskyřice na výrobu sekundárních konstrukcí speciálně pro štětečkovou techniku. Spaluje beze zbytku, téměř nulová kontrakce.

 

Výrobce:  Micerium