FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  3 Laboratoře  /  3.01. CAD CAM  /  3.01.02. Materiály pro 3D tisk

Materiály pro 3D tisk

Resin pro 3D modely

3D pryskyřice, vyvinutá v Itálii, je určená pro tisk modelů ve vysoké přesnosti a kvalitě. Kompatibilní s většinou dostupných tiskáren. Vhodná pro ortodontické modely, výrobu alignerů, modely pro zhotovování korunek a můstků, dělené modely, studijní modely a další.

Výrobce:  Bart Medical Itálie