FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


OPTILUME

Optilume Trueshade - barevně korigované světlo pro precizní zhodnocení barev dentinů

Světlo je specificky kalibrované k vyzařování konstantní teploty 5500 Kelvina. Poskytuje barevně neovlivněné prostředí z okolních zdrojů světla.

2x optické zvětšovací čočky

 

kód: OPTILUME - Optilume Trueshade barevně korigované světlo
Cena: 21.935,- Kč