FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


DUST-CABINET

Vytváří ochrannou zónu pro práci s pískovačkou

Zařízení DENTO-PREPTM DUST-CABINET vytváří ochrannou zónu pro práci s pískovačkou DENTO-PREP.

  • robustní provedení
  • ochrana očí temperovaným sklem
  • dobře osvětlený a čistý pracovní prostor
  • odsávání prachu a filtrace proudícího vzduchu
  • snadná údržba

Jedná se o samostatné zařízení s vlastním zdrojem pro připojení k běžné síti 230V/50Hz

kód: 1903 - DUST-CABINET Pískovací box
Cena:
16.850,- Kč