FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ
Detektor kazu

SEE-IT™

See-IT Caries Detector je výborným pomocníkem při odstranění kariezní vrstvy dentinové tkáně před rekonstrukcí.

Výrobce:  Ronvig