FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Spray Tray Adhesive

Adhezívum na otiskovací lžíce pro algináty - SPRAY. Ekonomické řešení - snadné nanášení.

EKONOMICKÉ A SNADNÉ ŘEŠENÍ - NANÁŠENÍ POMOCÍ SPREJE.
 

  • Adhezívum na otiskovací lžíce pro algináty
  • SPRAY = snadná aplikace
  • Neobsahuje CFC (chlorované uhlovodíky)

SORTIMENT:

10014 - Spray Adhesive, 200 ml, cena: 250,- Kč
10015 - Spray Adhesive, 300 ml, cena: 330,- Kč