FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  2 Stomatologie  /  2.07. Čepy, dlahy  /  2.07.01. Ena Post

Ena Post

Ena Post - refilly

Kompozitní prefabrikované sklovlákenné čepy. Refilly - sady čepů, předvrtáčky. Dvojí konicita: 2 % nebo 10 % a průměrech od 0,5 do 2,2 mm. Neobsahují epoxidovou pryskyřici, neobsahují barium sulfát. Výjimečně flexibilní.

Výrobce:  Micerium

Ena Post - sety

Kompozitní prefabrikované sklovlákenné čepy. Jedinečná vazba s duálním cementem Ena Cem HF (superadheze = oba materiály jsou na stejném základě). Dostupné ve dvojí konicitě: 2 % nebo 10 % a průměrech od 0,5 do 2,2 mm. Neobsahují epoxidovou pryskyřici, neobsahují barium sulfát. Výjimečně flexibilní.

Výrobce:  Micerium