FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Bio Function stříkačky a sety

Nový biokompatibilní kompozit | SKLOVINY - sortiment stříkaček a setů

S E T Y :

k setům lešticí set CHA za zvýhodněnou cenu - viz zde

CR3FB - SET ENAMEL PLUS HRI BIO FUNCTION, cena: 2.280,- Kč
Obsahuje 3 stříkačky á 2,5 g:
BF1, BF2, BF3


CHR6FBD - Enamel Plus HRi Function zkušební set - stříkačky, cena:  4.990,-
Set obsahuje 6 stříkaček á 2,5 g:
4 dentiny: UD1, UD2, UD3, UD4
1 univerzální sklovina: UE2
1 sklovina "BioFunction": BF2
stojánek


R E F I L L    S T Ř Í K A Č K Y :

CHRBF1 - Bio Function - sklovina do postranního úseku
nízký jas
stříkačka 5 g
cena: 1.690,- Kč

CHRBF2 - Bio Function - sklovina do postranního úseku
střední jas
stříkačka 5 g
cena: 1.690,- Kč

CHRBF3 - Bio Function - sklovina do postranního úseku
vysoký jas
stříkačka 5 g
cena: 1.690,- Kč