FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Enamel Plus HRi v ordinaci

Pro maximální využití vlastností systému Enamel Plus HRi doporučujeme postupovat technikou anatomické stratifikace (vrstvení) dle Dr. Lorenza Vaniniho.  

ENAMEL PLUS HRi V ORDINACI

Pro maximální využití vlastností systému Enamel Plus HRi doporučujeme postupovat technikou anatomické stratifikace (vrstvení) dle Dr. Lorenza Vaniniho. Jakýkoliv jiný postup, který nerespektuje anatomii přirozeného zubu, nedokáže využít estetické schopnosti tohoto systému.


Enamel Plus HRi je rovněž určen pro nepřímé rekonstrukce ve frontálním a distálním úseku na inleje, onleje, fasety, implantáty a kombinace těchto případů. Zubní technici postupují stejnou metodou stratifikace jako při práci s keramickými materiály.

Novinkou jsou dentinové hmoty Ultra-light: UD0 a UD0,5 pro bělené zuby.