FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Systém Enamel Plus HFO

Základem celého systému Enamel Plus HFO je mikrohybridní světlem tuhnoucí kompozit, jež je právem nazýván kompozitem třetího tisíciletí. Enamel Plus HFO prošel od svého vzniku v roce 1995 velkým vývojem. Intenzivní spolupráce probíhá zejména s doktorem Lorenzem Vaninim z Milána.

Základem celého systému Enamel Plus HFO je mikrohybridní světlem tuhnoucí kompozit, jež je právem nazýván kompozitem třetího tisíciletí. Enamel Plus HFO prošel od svého vzniku v roce 1995 velkým vývojem. Intenzivní spolupráce probíhá zejména s doktorem Lorenzem Vaninim » z Milána, který se již dvacet let věnuje estetické stomatologii, zvláště konzervačním rekonstrukcím zubů a výzkumu v oblasti kompozitních materiálů. Škola anatomické stratifikace doktora Vaniniho je proslulá nejen v Evropě, ale i v zámoří, např. v USA.

Jeho nová generace vychází z přirozené anatomie zubu a je vysoce odolná proti abrazi. Při rekonstrukci získává zub barvu svého okolí díky pěti dimenzím barev:

  • důležitá je chromacita a fluorescence kalibrovaná podle přírodního dentinu (barva a sytost dentinu – 7 univerzálních dentinových hmot UD)
  • translucence a jas jsou kalibrovány podle přírodní skloviny, jejíž vzhled je ovlivněn věkem pacienta (3 základní sklovinné hmoty – GENERIC ENAMEL)
  • intenzivní bílé skloviny slouží k podtržení vlastností skloviny povrchové, aniž by snižovaly její jas (barvy IM a IW)
  • opalescence zubu se dosahuje prostřednictvím vysoké translucence hmoty, která se projevuje v různém zabarvení zubu, např. jeho incizální hrany (OBN – modrá neutral), nebo vnitřního zabarvení skloviny (OW - bílá, OA - zlatavá, OG – šedá)
  • finální charakterizace zubu je umožněna použitím stainů a hmot, které reprodukují stíny a praskliny (OW, IW, IM a OA)

Výroba systému Enamel Plus HFO podléhá nejpřísnější kontrole a vyhovuje normám ISO 4049-2000.