FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  1 Ortodoncie  /  1.11. AMCOP Funkční aktivátory  /  1.11.06. Vyhledejte specialistu v SR

Vyhledejte specialistu v SR

MUDr. GULÍKOVÁ | DENTAL-ŠTÚDIO s.r.o.

MUDr. Alena Gulíková - DENTAL - ŠTÚDIO s.r.o. - špecialistka v obore čeľustnej ortopédiePraktikuje tež neinvazívne terapie a inovatívne prístupy liečby. Aplikuje poznatky z modernej ortodoncie doplnené o každoročne získané najnovšie poznatky z ortodontických konferencií a školení.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

MUDr. JAKUBOVÁ | AZS-KAPEDENT

MUDr. Katarína Jakubová - AZS - KAPEDENT s.r.o. - vedúci lekár čel'ustný ortopéd. Autorka projektu Dialógy o ortodoncii a Ortodontická teória v praxi, prednášajůca na odborných čel'ustno-ortopedických školeniach. Zúčastňuje sa na mnohých odborných ČO školeniach a kongresoch na Slovensku a v zahraničí.


Výrobce:  Micerium S.p.A.

MUDr. NAGYOVÁ | CAMPI HS s.r.o.

MUDr. Miroslava NAGYOVÁ - špecialistka v obore čeľustnej ortopédie. Je dlhodobou propagátorkou neinvazívnej terapie a inovatívnych prístupov liečby. Aplikuje poznatky z modernej ortodoncie doplnené o každoročne získané najnovšie poznatky z ortodontických konferencií a školení.

Výrobce:  Micerium S.p.A.