FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


GULÍKOVÁ, MUDr. | DENTAL-ŠTÚDIO Trenčín

MUDr. Alena Gulíková - špecialistka v obore čeľustnej ortopédie. Praktikuje tež neinvazívne terapie a inovatívne prístupy liečby. Aplikuje poznatky z modernej ortodoncie doplnené o každoročne získané najnovšie poznatky z ortodontických konferencií a školení.

MUDr. Alena GULÍKOVÁ - DENTAL - ŠTÚDIO s.r.o.


ortodontická a stomatologická ambulancia

 

MUDr. Alena GULÍKOVÁ - špecialistka v obore čeľustnej ortopédie. Dental-Štúdio je privátna čeľustno-ortopedická a stomatologická ambulancia. Svoju činnosť zahájila v októbri 1994 v Trenčíne, od roku 2011 pôsobí v Trenčianskych Stankovciach. Poznatky z neinvazívnej terapie a inovatívnych prístupov liečby praktikuje taktež vo svojej ambulancii.

Kontakt:

Je dlhodobou propagátorkou neinvazívnej terapie a inovatívnych prístupov liečby. Aplikuje poznatky z modernej ortodoncie doplnené o každoročne získané najnovšie poznatky z ortodontických konferencií a školení. Odborné výkony sa realizujú v dvoch samostatných ambulanciach, disponujú rontgenologickým pracoviskom a vlastným zubným a ortodontickým laboratoriom.

Inovatívnemu konceptu elastotontickej liečby pomocou aparátkov A.M.C.O.P. sa aktívne venuje vo svojej praxi.Objednať sa môžete na nezáväznú konzultáciu.

Účasť spolu s ďalšími spolupracujúcimi odborníčkami na vysoko špecializovanom dvojdňovom kurze elastotontickej liečby doslova odštartoval nadšenie pre aplikáciu nových "mäkkých" a súčasne neinvazívnych liečebných metód v praxi.

Převzato z veřejně dostupných zdrojů.