FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Mgr. Šafránková | LOGOPEDIE Brno

Mgr. Lea Šafránková - speciální pedagog - logoped. Poskytuje odbornou péči s propojením všech dosavadních zkušeností, dovedností a schopností. Neustále se vzdělává a aktivně vyhledává nejnovější poznatky a trendy v oboru, které pak nadšeně aplikuje ve své praxi. Úzce spolupracuje s mnoha ortodontisty, z nichž velmi významná je spolupráce s MUDr. Ivanou Halačkovou (Brno).

Mgr. Lea Šafránková | LOGOPEDIE

Centrum volného času BOSA Brno

Speciální pedagog - logoped

 

Absolventka PF MU Brno, kde vystudovala a v roce 2004 ukončila magisterský program - obor speciální pedagogika, logopedie.

Kontakt:

 • www.bosabrno.cz
 • TEL: 731 55 69 09
 • e-mail: lea.safrankova@seznam.cz
 • Centrum volného času BOSA, Ostopovická 29, Brno-Bosonohy

"Za svoji letitou praxi vděčím všem odborníkům, ale i dětem, se kterými jsem se měla možnost potkávat po dobu studia i po něm, např. v dalším specializačním vzdělávání. Mým cílem je poskytovat odbornou péči s propojením všech mých dosavadních zkušeností, dovedností a schopností. Pro vyšší a cílenější efektivitu aplkuji nejnovější poznatky a trendy v tomto oboru. Nabízím komplexní logopedickou a speciálně pedagogickou péči, poradenství, diagnostiku a následně celostní terapii v těchto oblastech narušené komunikační schopnosti"

 • opožděný vývoj řeči
 • dyslálie, vývojová dysfázie, verbální dyspraxie
 • poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
 • symptomatické poruchy řeči (dysartrie)
 • myounkční poruchy
 • komplexní předškolní příprava (metoda Elkonin)
 • oslabení percepčních funkcí, zejména fonematický sluch

Mgr. Šafránková se účastnila rozsáhlého školení věnovaného "jednomu z dalších přesahů logopedické intervence", jak sama říká. Inovativnímu konceptu elastodontické léčby pomocí aparátků A.M.C.O.P. se aktivně podpůrně věnuje ve své praxi - ve spolupráci s odborníky oboru ortodoncie, bez nichž by komplexní přístup nebyl úplný. Společně s MUDr. Ivanou Halačkovou pravidelně konzultují lékařské protokoly, podle kterých společně přistupují k pacientovi s cílem dosáhnout té nejvyšší efektivity léčby.

"Jsem nesmírně nadšená z novinek firmy AMCOP"