FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Stomatologická klinika, Centrum pro léčbu obličejových rozštěpů FNKV je klinickým pracovištěm 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pod vedením as. MUDr. Magdaleny Koťové, Ph.D. se toto pracoviště intenzivně věnuje vrozeným vývojovým vadám obličeje (rozštěpy, těžké skeletální vady apod.).

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Stomatologická klinika, odd. rozštěpových vad je klinickým pracovištěm 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pod vedením as. MUDr. Magdaleny Koťové, Ph.D. se toto pracoviště intenzivně věnuje vrozeným vývojovým vadám obličeje (rozštěpy, těžké skeletální vady apod.). Na pracovišti postgraduální výuky v oboru ortodoncie se neustále věnují inovativním či alternativním neinvazivním způsobům léčby vrozených vad a zavádějí i neinvazivní způsoby léčby (také formou předpřípravy před nutným výkonem na Klinice plastické chirurgie FNKV.