FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Č. 06 - druhá třída, 9 let

Pacient 9 let, II. skeletální třída, případ po 12 měsících.