FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Č. 05 - druhá třída, 8 let

Pacient 8 let, II. skeletální třída, případ po 12 měsících.