FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Č. 02 - druhá třída, 11 let

Pacient 11 let, II. skeletální třída, případ po 12 měsících.