FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Č. 01 - první třída, 10 let

Pacient 10 let, I. skeletální třída, případ po 12 měsících.