FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Terapie I. třídy - aparátky AMCOP

Aktivátory pro první třídu jsou děleny do 4 tvarů souvisejících s tím, který je pro pacienta nejvhodnější. Vhodné pro ústa s dočasným chrupem (mléčné zuby), dále pro smíšený chrup a pro dospělé s kompletním trvalým chrupem.

AMCOP funkční aktivátory - PRVNÍ TŘÍDA

VELIKOSTI 1 - 5

 

MODEL F

Žlutý aparátek:
Frontálně-distální tvar čelistního oblouku protáhlý, s úzkým a vysokým patrem
Charakteristika obličeje: typycký pro osoby vysokého vzrůstu s protáhlým obličejem
Kraniální index: dolichocefalus
Označení písmenem F, velikosti 1 - 5, žluté barvy.
Klikem obrázek zvětši:

MODEL S

Modrý aparátek:
Tvar čelistního oblouku je oválnější
                           a harmoničtější.

Charakteristika obličeje: oválný
Kraniální index: mesocefalus
Označení písmenem S, velikosti 1 - 5, modré barvy.
Klikem obrázek zvětši:


MODEL ØS

Červený aparátek:
Obdélníkový tvar čelistního oblouku

Charakteristika obličeje: s výraznými rysy, předsunutým čelem a prominentními mandibulárními úhly, čtvercovou bradou.
Kraniální index: mesocefalus
Označení písmeny ØS, velikosti 1 - 5, červené barvy.
Klikem obrázek zvětši:

MODEL C

Fialový aparátek:
Aparátek vhodný pro široký a kulatý čelistní oblouk, s nízkým patrem
Charakteristika obličeje: typický obrys oblečeje zaoblený s krátkým profilem
Kraniální index: brachycefalus
Označení písmenem C, velikosti 1 - 5, fialové barvy
Klikem obrázek zvětši:

 

OKLUZÁLNÍ HRANA

  • INTEGRAL - určená spíše pro ortopedicko-osteopatické působení pro léčbu okluzních křivek (např. přední/boční otevřený skus a pro korekci rovnováhy čelistních oblouků). Okluzní rovina působí jako stabilizátor rovnováhy úst. Okluzní roviny byly vytvořeny křivkami Spee a Wilson pro docílení správného nárůstu mandibuly.
  • BASIC - určená pro navýšení vertikálních dimenzí, pro remodelaci alveolárních výběžků, neboť aparátek má zesílenou okluzální stranu v předním úseku (vytlačuje tak zadní zuby a remodeluje tím alveolární výběžky)

Velikost aktivátoru se odvodí od transverzální vzdálenosti vestibulárních hrbolků na horních šetkách. Na horních zahnutých okrajích v místě prvních molárů jsou na aparátku dvě plošky jako reference transverzální vzdálenosti.


VELIKOSTI:

1 - 45 mm
2 - 50 mm
3 - 55 mm
4 - 60 mm
5 - 65 mm


INDIKACE:

První třída