FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Terapie

Doporučení, údržba, přehled sortimentu a jakou velikost zvolit.

TERAPIE
Terapie je v závislosti na funkční rovnováze buko-dentálního aparátu ve spojení s funkčními cvičeními. O fungující léčbě můžeme hovořit pouze provádí-li současně pacient dobrovolně svalová cvičení (garantovaná plastickým účinkem Bio-aktivátorů). Použití aktivátoru je indikováno jak aktivním nošením ve dne, tak i pasivním nasazením v noci. Přibližně týden se aparátek používá pouze ve dne. Pacient musí provádět nosní dýchací cviky a polykací rehabilitační cviky spojené s kousacími cviky po dobu maximálně 20 - 30 minut, a to 3x denně.

Přibližně po týdnu se musí nasadit aktivátor také na noc. Pacientovi s ústním dýcháním se tím umožní dýchat nosem. Je možné, že během prvních nocí pacient aparátek z úst ztratí, zvláště pak takový pacient, který soustavně dýchá ústy. S postupem času a stálým nasazováním pacient zvládne držet aparátek nasazený po celou noc.

Při vstávání může být citlivost na řezácích, zvláště pak na dolních, ale s odstraněním aparátku tato citlivost pomine během cca 30 minut.

DOPORUČENÍ
Aparátek nesmí zranit rty nebo dásně. Stane-li se tak, je nutné provést úpravy aparátku. Během nošení aparátku je důležité mít zuby stále dobře vyčištěné, aby se zamezilo krvácení z důvodu gingivitidy. Během nošení aparátku nesmí mít pacient pocity jako: silný tlak, kontrakce, zuby, ústa, krk, bolest zad...

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Aparátek je nutno denně čistit s přírodními ústními vodami (bez příměsi lihu) zanořením na několik minut, poté nechat oschnout na několik minut. Jako alternativu lze zvolit zanoření aparátku do sklenice s vodou a s rozpuštěnou dezinfekční tabletou. V případě různých reakcí z přecitlivělosti sliznic se doporučuje přerušit léčbu a vyhledat radu lékaře, který aparátek předepsal. Aparátek se nahradí novým je-li s postupem času deformován (zkroucen, nebo narovnán) a ztrácí na efektivitě. Výměna se provádí nejdéle po 4 - 6 měsících.

INDIKACE VELIKOSTÍ V ZÁVISLOSTI NA VĚKU PACIENTA:

  • D/DC - dočasná dentice, od 3 do 5 let
  • 1 - dočasná a smíšená dentice, od 5 do 7 let
  • 2 - smíšená dentice, od 7 do 11 let
  • 3 - smíšená dentice, od 9 do 11 let
  • 4 - trvalá dentice, od 11 do 14 let
  • 5 - trvalá a překrývající se dentice, od 14 let dále

 

JAK SPRÁVNĚ ZMĚŘIT SPRÁVNOU VELIKOST AKTIVÁTORU

Aktivátory mají různé barvy v závislosti na třídě, tvaru a délce čelistního oblouku. Velikost aktivátoru se odvodí od transverzální vzdálenosti vestibulárních hrbolků na horních šetkách (u trvalého chrupu), a od tansverzální vzálenosti druhých horních mléčných molárů.

Na horních zahnutých okrajích v místě prvních molárů jsou na aparátku dvě plošky jako reference transverzální vzdálenosti.

Aparátky jsou určeny pro dočasnou, smíšenou a trvalou dentici a jsou vhodné od 2,5 let.

Vytiskněte si:                                                    Šablona velikostí - ve formátu A4:           Sortiment: