FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Aparátky pro I. třídu

Aktivátory pro první třídu se dělí na 4 modely související s charakteristikou obličeje a typem vhodné terapie pro pacienta. Vhodné pro dočasnou, smíšenou a trvalou dentici. Ideální pro časnou a interceptivní léčbu.

Aparátky AMCOP pro I. třídu

4 MODELY | VELIKOSTI 1 - 5

Volitelná okluzální hrana INTEGRAL nebo BASIC

 

MODEL F

Žlutý aparátek:
Frontálně-distální tvar čelistního oblouku protáhlý, s úzkým a vysokým patrem
Charakteristika obličeje: typycký pro osoby vysokého vzrůstu s protáhlým obličejem
Kraniální index: dolichocefalus
Indikace: dočasná, smíšená a trvalá dentice.
Ideální pro časnou a interceptivní léčbu.
Označení písmenem F, velikosti 1 - 5, žluté barvy.
Klikem obrázek zvětši:


MODEL S

Modrý aparátek:
Tvar čelistního oblouku je oválnější a harmoničtější.

Charakteristika obličeje: oválný
Kraniální index: mesocefalus
Indikace: dočasná, smíšená a trvalá dentice.
Ideální pro časnou a interceptivní léčbu.

Označení písmenem S, velikosti 1 - 5, modré barvy.
Klikem obrázek zvětši:

MODEL ØS

Červený aparátek:
Obdélníkový tvar čelistního oblouku

Charakteristika obličeje: s výraznými rysy, předsunutým čelem a prominentními mandibulárními úhly, čtvercovou bradou.
Kraniální index: mesocefalus
Indikace: dočasná, smíšená a trvalá dentice.
Ideální pro časnou a interceptivní léčbu.

Označení písmeny ØS, velikosti 1 - 5, červené barvy.
Klikem obrázek zvětši:MODEL C

Fialový aparátek:
Aparátek vhodný pro široký a kulatý čelistní oblouk, s nízkým patrem
Charakteristika obličeje: typický obrys oblečeje zaoblený s krátkým profilem
Kraniální index: brachycefalus
Indikace: dočasná, smíšená a trvalá dentice.
Ideální pro časnou a interceptivní léčbu.

Označení písmenem C, velikosti 1 - 5, fialové barvy
Klikem obrázek zvětši:

 


OKLUZÁLNÍ HRANA

  • INTEGRAL - určená spíše pro ortopedicko-osteopatické působení pro léčbu okluzních křivek (např. přední/boční otevřený skus a pro korekci rovnováhy čelistních oblouků). Okluzní rovina působí jako stabilizátor rovnováhy úst. Okluzní roviny byly vytvořeny křivkami Spee a Wilson pro docílení správného nárůstu mandibuly.
  • BASIC - určená pro navýšení vertikálních dimenzí, pro remodelaci alveolárních výběžků, neboť aparátek má zesílenou okluzální stranu v předním úseku (vytlačuje tak zadní zuby a remodeluje tím alveolární výběžky)

Velikost aktivátoru se odvodí od transverzální vzdálenosti vestibulárních hrbolků na horních šetkách. Na horních zahnutých okrajích v místě prvních molárů jsou na aparátku dvě plošky jako reference transverzální vzdálenosti. Více informací, jak měřít - zde.

Video popisující blíže jednotlivé typy aparátků a  možnosti jejich modifikace - zde.


VELIKOSTI:

1 - 45 mm
2 - 50 mm
3 - 55 mm
4 - 60 mm
5 - 65 mm


INDIKACE:

I. třída