FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Č. 04 - třetí třída, 5 let

Pacient 5 let, skeletální 3. třída, případ po 12 měsících