FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Č. 02 - druhá třída, 11 let

Pacient 11 let, skeletální 2. třída, případ po 12 měsících