FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


3. Multidisciplinární ortodoncie

Multifunkční, multidimensionální a multidisciplinární ortodoncie. Díky vzájemné spolupráci víceoborových specialistů mohou aparátky A.M.C.O.P. podat kompletní ortodontickou léčbu. Malokluze a postura. Soulet-Besombes. Rovnováha čelistí. OCP - kranio-faciální ortopedická ortodoncie.

Multifunkční, multidimensionální a multidisciplinární ortodoncie.
Díky vzájemné spolupráci víceoborových specialistů mohou aparátky A.M.C.O.P. podat kompletní ortodontickou léčbu.
Vzájemně se tak mohou doplňovat: ortodontista, osteopat, logoped, fyzioterapeut (specialista na posturu).

MALOKLUZE A DRŽENÍ TĚLA (POSTURA)

Okluze je dynamický a nepřetržitý evoluční proces formovaný neurovegetativními ústními funkcemi. Vědecké studie prokázaly, že molokluze je příčinou dysfunkčních problémů.

Ústa a pozice hlavy jsou součástí celkového posturálního postoje, proto je každé vychýlení hlavy příčinou dysharmonie a napětí v krčním svalstvu.

Toto napětí se projevuje na celém těle, ke kterému je hlava připojena.

Z tohoto důvodu obnovením správné polohy cefalických kostí a lebečně-faciální dysmorfie je možné upravit polohu prvních krčních obratlů pro získání trvalé kontroly nad posturou (držením těla).

Bio-aktivátory A.M.C.O.P. jsou účelným nástrojem pro ortopedickou funkční ortodoncii, která vyžaduje taktéž vzájemnou mezioborovou spolupráci s ostatními specialisty jako je logoped, fyzioterapeut a osteopat. Tato multidisciplinární spolupráce vede k novému terapeutickému konceptu, a to díky vhodné léčbě okluze narovnat jednotlivce do správné vzpřímené pozice.

S.B. - Soulet-Besombes

V 50. letech profesoři Soulet a Besombes francouzské funkční ortopedické školy sestrojili ortopedický aparátek s elastickými charakteristikami, který byl vyroben z přírodního latexu - pod názvem S.B. Aktivátor byl aktivním funkčně-ortopedickým aparátkem v kranio-mandibulárním vztahu a byl používán jako stimulátor růstu pro správnou funkci žvýkání. Profesor Besombes definoval tuto léčbu jako záchytnou ortopedii (odrážející žvýkací terapii). Účelem bylo postavit mandibulu do správné pozice prostřednictvím aktivity v maxile, působením napětí na sutury a kraniální struktury a současně normalizujíc pozici různých kostí kranio-faciálního systému s následným vyrovnáním zubů díky nové rovnováze kostí.

BIO-AKTIVÁTORY A.M.C.O.P. SE MOHOU POVAŽOVAT ZA SYNTÉZU VŠECH EXISTUJÍCÍCH AKTIVÁTORŮ


A.M.C.O.P. Bio-aktivátory a rovnováha čelistí

Postura (držení těla) vychází od lebky, od primárního centra basiliar-sfenosynchondrosis (italsky SSB, anglicky BSS) a místa kranio-faciálního růstu. BSS je místem dotyku os rotace ostatních skeletálních částí. Toto je místem flexoextenzí, rotací, latero-flexí a spletením mezi týlní kostí (occiput) a sfenoidní kostí.

 

Rovné zuby, avšak vychýlené čelistní oblouky
Kraniální a faciální vychýlení (foto níže)


Posturální nerovnováha


A.M.C.O.P. Bio-aktivátor je harmonizačním aparátkem pro nápravu simultánního mandibulárně-maxilárně-skeletálního vychýlení a je vhodný pro vyrovnání inklinovaných, rotovaných a spletených okluzálních rovin, pro správnou funkci a dobrou rovnováhu čelistí.

Kranio-faciální ortopedická ortodoncie