FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


2. AMCOP - Multifunkční harmonizátory & okluze

KRANIO-OKLUZÁLNÍ POSTURÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ HARMONIZÁTORY... Harmonizací je myšleno přetvoření dentálně-lebečních a obličejových struktur díky aparátkům A.M.C.O.P. ... Okluze = zrcadlo posturální rovnováhy


CRANIO-OKLUZÁLNÍ POSTURÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ HARMONIZÁTORY...

Harmonizací je myšleno přetvoření dentálně-lebečních a obličejových struktur díky aparátkům A.M.C.O.P.

Multifunkční znamená doporučené pro různé disfunkční problémy pacientů.

Cranio-okluzální-posturální znamená okluzální funkční vztah mezi lebkou, maxillou a čelistí, vztahující se na první krční (cervikální) obratle.

Lebka může být považována za velmi pěknou "kouzelnou krabici".

Lebka je reflexem zubů, zuby jsou reflexem lebky.

Okluzní funkce tedy závisí na kraniálních asymetriích.

Není-li lebka symetrická, není ani čelist, a vše je nevyvážené.

Následně před reaktivací mandibuly musí být lebeční kranie (C0 occiput) reaktivována na páteři a C1 C2 na C3.

Osa kloubů úst je ve skutečnosti krční. Hlava může být srovnávána s kyvadlem majícím své centrum těžiště.

V ortodoncii je důležité léčit lebku preventivními, intervenčními aktivitami, zejména u dětí. Dětská lebka musí být v průběhu růstu v nejlepším možném stavu, aby udržovala vzpřímenou polohu těla.


vztah zubů a obratlů = kraniosakrální systém


OKLUZE, ZRCADLO POSTURÁLNÍ ROVNOVÁHY

Okluze je kontinuální dynamický a evoluční proces. Je zrcadlem posturální rovnováhy. Okluze funguje jako skutečný otevřený steh, bod průchodu lebečních vazeb.

Okluze formuje posturální matrici. Malokluze je důsledkem dysfunkčních problémů pacienta spojených s více či méně závažnými dysmorfismy. Čím dříve se začne s léčbou, tím lepší bude  fyziologické zotavení pacienta (forma a funkce). Interceptivní spolupráce zjednodušuje ortodontickou léčbu. Reaktivuje různé dysmetrie dento-kraniofaciálního systému (ortopedie) a reaktivuje autonomní nervové funkce úst, jako je polykání, dýchání, žvýkání a fonace.

Tímto způsobem je možné se vyhnout extrakci zubů pro úsporu prostoru v zubním oblouku. Proto tento druh léčby umožňuje následně péči dobře harmonizovanými a vyvážaenými strukturami cervikálních lebečních mandibulárních struktur s napojením na orto zámečky, nebo alignery (např. maskami). To může zkrátit dobu léčby a zabraňuje případné relapsy v závěru léčby. Navíc držení těla závisí na rovnováze kranio-cervikálně-mandibulární, s následným obnovením správné polohy kostí hlavy a dysmorfismem lebky a obličeje, související s spheno-basilárními zlomky symfýzy. První cervikální obratle tak budou reaktivovány pro průběžné hodnocení držení těla.

Pacient musí být celkově posouzen zubním lékařem, aby vytvořil plán léčby pro dosažení normálního funkčního a estetického výsledku, pokud možno co nejdokonalejšího.

Tato globální vize potřebuje multidisciplinární tým se společným cílem. Nutná spolupráce ortodontisty je tedy s dalšími oborovými specialisty: osteopat, logoped, posturolog (fyzioterapeut specialista na držení těla/postura). Více dále...

Tato multidisciplinární spolupráce vede k novému terapeutickému konceptu, a to díky vhodné léčbě okluze narovnat jednotlivce do správné vzpřímené pozice.

Závěrem lze tedy konstatovat, že zubař-ortodontista musí být architektem lebky. Jeho cílem je reaktivovat a zachovat správný vztah mezi zubem a lebkou, což je tím pravým základem postury (= držení těla)