FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Vazebný systém na keramický základ

Vynikající řada vazebných systémů pro keramický základ (můstky a korunky z keramiky). Leptadlo - kyselina hydrogenfluorovodíková v gelu 9,6 %, Silan Porcelain Primer, ochranný lak a kanyly.

Při lepení zámků na povrchy z keramiky je nutno změnit charakteristiku povrchu a dosáhnout klinicky přijatelné retence. Změnu povrchu docílíme buď mechanickým zdrsněním keramiky a/nebo mikroleptáním (kys. fosforečnou) a/nebo použitím silných leptadel jako např. kyseliny fluorovodíkové.

Firma Micerium S.p.A. – dodavatel a držitel ochranné známky prvotřídního kompozitního systému (výrobce GDF GmbH, Rosbach, Německo) nabízí ortodontistům jako doplněk řady vazebných systémů pro keramický základ (můstky, korunky z keramiky):

COSZ15 - kyselina hydrogenfluorovodíková v gelu 9,6 %, 3 ml, cena: 920,- Kč                     


COSZ25 - Ena Etch Silan - primer na keramiku (= Silane Porcelain Primer), 3 ml, cena: 810,- Kč

Ena Etch Silan

 

COSSHINYL2 - Ochranný lak 3 ml, cena: 270,- Kč

COSM3T - Ena Etch kanyly, 25 ks, cena: 410,- Kč

 

Postup: Lak se používá na ochranu keramických zón můstků či korunek (event. přilehlých zubů), které nechceme leptat. Kyselinu hydrogenfluorovodíkovou nanést pomocí jednorázového aplikátoru. Dále nanést Silan.