FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


MINI MOLD™ KANYLA

Formička pro vlastní tvorbu estetických atačmentů - estetická kanyla. Pro fixaci oblouků na moláry (např. pro pevný úchyt retainerů)

TUBE BONDER

ESTETICKÁ KANYLA

pro fixaci oblouků na moláry, zajistí se tak

např. pevný úchyt retainerů před sklouznutím

TUBE BONDER - MMTBK - estetická kanyla, bal. 10 ks, aplikátor

Cena: 3.382,- Kč

Informujte se na možnost zvýhodněné cenové nabídky

Určeno pro světlem tuhnoucí kompozita – formičku snadno naplnit, adaptovat k zubu, polymerovat a sejmout formičku. Formičky možno použít opakovaně – celý attachment je hotov během několika vteřin. Možno použít jakékoliv světlem tuhnoucí adhezívum – doporučujeme L.C.R.™ od firmy Reliance® nebo Flow HRi firmy Micerium S.p.A. = obojí vysoce naplněné

Formičky lze opakovaně použít - sterilizovat za studena