FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


MINI MOLD™ CUSPID RAMP

Formička pro vlastní tvorbu estetických atačmentů - pro rychlé otevření skusu

CUSPID RAMP

formičky pro rychlé otevření skusu

je-li hlubší než 5 mm - bonduje se lingválně na řezáky

CUSPID RAMP (3 mm) - MMCUSRK - bal. 8 ks, aplikátor


Cena: 3.599,- Kč

Informujte se na možnost zvýhodněné cenové nabídky

 

Určeno pro světlem tuhnoucí kompozita – formičku snadno naplnit, adaptovat k zubu, polymerovat a sejmout formičku. Formičky možno použít opakovaně – celý attachment je hotov během několika vteřin. Možno použít jakékoliv světlem tuhnoucí adhezívum – doporučujeme L.C.R.™ od firmy Reliance® nebo Flow HRi firmy Micerium S.p.A. = obojí vysoce naplněné

Formičky lze opakovaně použít - sterilizovat za studena