FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


MINI MOLD™ BITE RAMP

Formička pro vlastní tvorbu estetických atačmentů - frontální nákusy 3 mm a 5 mm pro použití při úpravě okluze

BITE RAMP

formičky pro nutnou úpravu okluze


BITE RAMP (3 mm) - MMBITEK - frontální nákusy, bal. 8 ks, aplikátor

BITE RAMP (5 mm) - MMBITE5K, frontální nákusy, bal. 8 ks, aplikátor

Cena: 3.382,- Kč

Informujte se na možnost zvýhodněné cenové nabídky

Nákusné plošky se používají zvláště v případě nutné úpravy okluze

 

Určeno pro světlem tuhnoucí kompozita – formičku snadno naplnit, adaptovat k zubu, polymerovat a sejmout formičku. Formičky možno použít opakovaně – celý attachment je hotov během několika vteřin. Možno použít jakékoliv světlem tuhnoucí adhezívum – doporučujeme L.C.R.™ od firmy Reliance® nebo Flow HRi firmy Micerium S.p.A. = obojí vysoce naplněné

Formičky lze opakovaně použít - sterilizovat za studena