FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Titanol® Triple Force

Titanol® Triple Force se třemi segmenty různých sil biologicky příznivých k zubům. Slabé síly vynaložené ve frontální části, střední síly pro premoláry a největší síly pro konec posteriorního úseku.

Titanol® Triple Force

se třemi segmenty různých sil biologicky příznivých k zubům. Slabé síly vynaložené ve frontální části, střední síly pro premoláry a největší síly pro konec posteriorního úseku.

Doleštěno - RIVER FINISH GOLD - až o 30 % menší frikce

Balení: 10 kusů jednotlivě balených oblouků.